چهارشنبه 21 شهریور 1386
توسط: hamiDEL

***هی فلانی زندگی شاید همین باشد          ***                

                                  از blue orange ممنونم که از این جمله تو کامنتاش استفاده کرد.